Welkom op de FRIPON-BE website, die de Belgische component van de internationale FRIPON samenwerking beschrijft.

Het wetenschappelijke project FRIPON (Fireball Recovery and Inter-Planetary Observation Network) heeft tot doel de vaste interplanetaire component te bestuderen door het detecteren en karakteriseren van vuurbollen door het bepalen van hun banen, trajecten, afmetingen, .... Het is ook de bedoeling om mogelijke meteorieten die met deze vuurbollen verband houden, op de grond te vinden voor latere analyse in het laboratorium.

Het programma omvat vijf grote wetenschappelijke thema's:

  • Detectie van vuurbollen en berekening van hun trajecten en banen
  • Detectie van gevallen meteorieten: berekening van het mogelijke strooiveld voor meteorieten, meteorietenzoekcampagnes
  • Statistische bepaling van de oorsprong van deze objecten en identificatie van de moederlichamen
  • Statistische schatting van de interplanetaire deeltjesstroom om het inslagrisico te bepalen
  • Gedetailleerde analyse van teruggewonnen monsters

FRIPON-BE is de Belgische component van deze internationale samenwerking.